wymagania egzaminacyjne powyżej 14 lat

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE KYU KYOKUSHIN KARATE

Kyokushin - podobnie jak inne sztuki walki posiada swój system stopni wtajemniczenia - kyu (uczniowskie) i dan (mistrzowskie). Kolejność stopni uczniowskich - od 10 kyu do l kyu, natomiast stopni mistrzowskich - od l dan do 10 dan. Kolor pasa informuje jaki stopień posiada jego właściciel. Zdobywanie kolejnych pasów to swego rodzaju podróż. Każdy etap to nowe zadania i pytania, to zdolność rozumienia karate, panowania nad samym sobą, siła i mądrość. Im jest się na tej drodze dalej, tym większe pragnienie by codzienny trening pogłębić lekturą, medytacją, spotkaniami z ludźmi.

 • 10 Kyu - biały pas (minimum jeden miesiąc treningu)
 1. Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązania obi.
 2. Znaczenie słowa kyoku - shin - kai oraz znajomości etykiety dojo i przysięgi dojo.
 3. Liczenie po japońsku do 10.
 4. Pozycje: fudo - dachi, yoi - dachi, uchi - hachi - ji - dachi, haisoku - dachi, zenkutsu - dachi.
 5. Uderzenia: morote - tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken - tsuki (jodan, chudan, gedan)
 6. Bloki: seiken - jodan - uke, seiken - gedan - barai, kake - wake - uke.
 7. Kopnięcia: hiza - geri, kin - geri, mae - keage.
 8. Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.
 9. Z aktywnej pozycji heiko - dachi (yoi - dachi) przejść do zenkutsu dachi i wykonać techniki: morote - tsuki ( jodan, chudan, gedan ), seiken - gedan - barai, kake - wake - uke, hiza - geri, kin - geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).
 • 9 Kyu - biały pas z błękitnym pagonem (minimum 2 kolejne miesiące treningu)
 1. Historia kyokushin karate.
 2. Pozycje: musubi - dachi, sanchin - dachi.
 3. Uderzenia: seiken - ago - uchi, seiken - gyaku - tsuki, seiken - oi - tsuki ( jodan, chudan, gedan ), seiken - chudan - mawashi - tsuki, seiken - tate - tsuki ( jodan, chudan, gedan ).
 4. Bloki: seiken - chudan - soto - uke.
 5. Kopnięcia: mae - geri - chudan (chusoku).
 6. Kata: kihon - no - kata sono - ichi.
 7. Oddychanie: nogare.
 8. Ippon - kumite: /1.1/ tori ( atakujący ); jodan - tsuki, uke ( broniacy się ): jodan - uke plus kontra chudan - gyaku - tsuki ( w zenkutsu - dachi ).
 9. Jiyu - ippon - kumite: /1.2/ atakujacy : jodan - tsuki, broniący się : jodan - uke plus kontra seiken - chudan - mawashi - tsuki (w kumite dachi).
 10. Jiyu - ippon - kumite ( samoobrona ): /1.3/ atakujący wykonuje atak ręką, broniący się wykonuje jodan - uke plus jodan - gyaku - tsuki i hiza - geri ( w kumite dachi ).
 11. Test kondycyjny:
  20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
  10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach.
  20 skłonów w przód z leżenia na plecach.
 12. Test poruszania się w pozycjach sanchin - dachi i zenkutsu - dachi stosując techniki zawarte w kihon - no - kata.
 • 8 Kyu - błękitny pas (minimum 3 kolejne miesiące treningu)
 1. Pozycje: kokutsu - dachi, kiba - dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: uraken - shomen - uchi, seiken - shita - tsuki, jun -tsuki ( jodan, chudan, gedan ), shuto - sakotsu - uchi, shuto - uchi - komi.
 3. Bloki: seiken - chudan - uchi - uke.
 4. Kopnięcia: mawashi - geri - gedan ( haisoku, chusoku ), yoko - keage ( sokuto ).
 5. Kata: taikyoku sono - ichi i sono - ni.
 6. Ippon kumite: /2.1/ atakujący wykonuje chudan - tsuki, broniący się soto - uke plus kontra chudan - gyaku - tsuki (w zenkutsu - dachi).
 7. Jiyu - ippon - kumite: /2.2/ atakujący wykonuje seiken - chudan - tsuki, broniący się soto - uke plus seiken - shita - tsuki i gedan - mawashi - geri ( w kumite dachi ).
 8. Jiyu - ippon - kumite ( samoobrona ): /2.3/ atakujący wykonuje chudan - tsuki, broniący się soto - uke plus seiken - tate - tsuki i hiza - geri ( w kumite - dachi ).
 9. Jiyu - kumite: wolna walka pod kątem zawodów.
 10. Test kondycyjny:
  25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
  15 ugięć ramion w podporze na palcach i kolanach.
  25 skłonów w przód z leżenia na plecach.
 11. Test poruszania się w pozycjach kokutsu - dachi i kiba - dachi stosując techniki zawarte w kihon - no - kata.
 • 7 Kyu - błękitny pas z żółtym pagonem ( minimum 3 kolejne miesiące treningu )
 1. Pozycje: neko - ashi - dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: tettsui - oroshi - ganmen - uchi, tettsui - kome - kami - uchi, tettsui - hizo - uchi, tettsui - yoko - uchi ( jodan, chudan, gedan ), shuto - ganmen - uchi, shuto - hizo uchi.
 3. Bloki: seiken - juji - uke ( jodan, gedan ) shuto - mawashi - uke.
 4. Kopnięcia: teisoku - mawashi -soto - keage, haisoku - mawashi - uchi - keage, mawashi - geri - chudan ( haisoku, chusoku ), kansetsu - geri.
 5. Kata: taikyoku sono - san, pinan sono ichi.
 6. Sanbon kumite: atakujący wykonuje trzy kroki w zenkutsu dachi atakując kolejno jodan - tsuki, chudan - tsuki, gedan - tsuki, broniacy cofając się wykonuje trzy kroki z kolejno jodan - uke, soto - uke, gedan - barai plus kontruje chudan- gyaku - tsuki i wykonuje gedan barai.
 7. Oddychanie: nogare i ibuki ( san - kai ).
 8. Ippon - kumite: /3.1/ atakujacy wykonuje jodan - tsuki, broniący się uchi - uke i uraken - shomen - uchi (w zenkutsu - dachi ).
 9. Jiyu - ippon - kumite: /3.2/ atakujacy wykonuje jodan - tsuki, broniący się uchi - uke oraz kontruje technikami uraken - shita - tsuki, seiken - chudan - mawashi - tsuki i mawashi - geri - gedan (w kumite - dachi).
 10. Jiyu - ippon - kumite (samoobrona ): /3.3/ atakujący wykonuje seiken - jodan - tsuki, broniący się seiken - uchi - uke i kontruje uraken - shomen - uchi, uraken - shita - tsuki i hiza - geri ( w kumite - dachi).
 11. Jiyu - kumite: randori.
 12. Test kondycyjny:
  30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
  20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach.
  30 skłonów w przód w leżeniu na plecach.
 13. Test poruszania się w pozycjach : zenkutsu - dachi, kiba - dachi, kokutsu - dachi i neko - ashi - dachi stosując techniki zawarte w kihon - no - kata.
 • 6 Kyu - żółty pas ( minimum 4 kolejne miesiące treningu )
 1. Pozycje: tsuru - ashi - dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: uraken - sayu - uchi, uraken - mawashi -uchi, uraken - hizo - uchi, uraken - ganmen - oroshi - uchi, shuto - jodan - uchi - uchi, ni - hon - nukite ( me - tsuki ), jon - hon -nukite (jodan, chudan ), hiji, jodan i chudan - ate.
 3. Bloki: morote - chudan - uchi - uke, seiken - uchi - uke / gedan - barai.
 4. Kopnięcia: yoko - geri - chudan, ushiro - geri - chudan.
 5. Kata: pinan sono - ni.
 6. Renraku: a - atakujący : mae - geri - chudan i chudan - gyaku - tsuki. b - broniacy się : soto - uke, gedan - barai i chudan - gyaku - tsuki.
 7. Ippon kumite: /4.1/ atakujący migi - jodan - tsuki i chudan - gyaku - tsuki, broniący się : hidari - uchi - uke, soto - uke i gedan - barai kontrując gyaku - shuto - sakotsu - uchi ( w zenkutsu - dachi ).
 8. Jiyu - ippon - kumite: /4.2/ atakujacy migi - jodan - tsuki i chudan - gyaku - tsuki, broniący się : hidari - uchi - uke, soto - uke, gedan - barai kontrując mae - geri, chudan - mawashi - tsuki i chudan - mawashi - geri (w kumite - dachi).
 9. Jiyu - ippon - kumite: /4.3/ I kyokushin - kumite : atakujący migi zenkutsu - dachi i migi - jodan - tsuki, hidari - chudan - tsuki, broniący się hidari - uchi - uke, hidari - soto - uke , hidari - gedan - barai, neko - ashi - dachi, hidari - mae - geri - chudan, migi - shuto - sakotsu - uchi, morote - tensho - kubi, hiza - grei, morote - shotei ( w kumite dachi ).
 10. Jiyu - kumite: 10 x 2 min.
 11. Test kondycyjny:
  50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
  30 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach.
  20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.
  40 skłonów w przód w leżeniu na plecach.
 12. Test poruszania się w pozycjach : zenkutsu - dachi, kiba - dachi, kokutsu - dachi, neko - ashi - dachi i tsuru - ashi - dachi stosując techniki zawarte w kihon - no - kata.
 • 5 Kyu - żółty pas z zielonym pagonem ( minimum 4 kolejne miesiące treningu )
 1. Pozycje: moro - ashi - dachi.
 2. Uderzenia cięcia: shotei - uchi ( jodan, chudan , gedan ), hiji - age - ate - jodan.
 3. Bloki: shotei - uke ( jodan, chudan, gedan ), mae - mawashi - uke.
 4. Kopnięcia: ushiro - geri - chudan wykonane trzema metodami : a - przekrok z obrotem, b - obrót z miejsca, c - poprzez zakrok,
 5. Kata: pinan sono - san.
 6. Kombinacje: mae - geri - chudan, yoko - geri - chudan, ushiro - geri - chudan, chudan - gyaku - tsuki
 7. Oddychanie: ibuki i nogare wykonywane w sanchin - dachi z morote - uke i gyaku - tsuki.
 8. Ippon - kumite: /5.1/ atak : migi - mae - geri - chudan, obrona : hidari - shotei - uke - gedan i kontra hidari - mae - geri - chudan i migi - gyaku - tsuki - jodan ( w kumite - dachi ).
 9. Jiyu - ippon - kumite: /5.2/ atak : migi - mae - geri - chudan, obrona : hidari - shotei -uke - gedan kontra hidari - mae - geri - chudan, migi - chudan - gyaku - tsuki i migi - mawashi - geri - gedan ( w kumite - dachi ).
 10. Jiyu - ippon - kumite: /5.3/ II kyokushin - kumite : atak : migi - mae - geri - chudan, obrona : hidari - shotei - uke - gedan , kontra hidari - mae - geri - chudan, migi - gyaku - tate - tsuki- jodan, o soto - gari , migi - gedan - tsuki ( w kumite -dachi ). II kyokushin - kumite (stara wersja): atak migi - mae - geri - chudan, obrona: neko - ashi - dachi, hidari - shotei - uke, hidari - chudan - mae - geri, migi - tate - tsuki - jodan, nihon - tensho - kubi, migi - hiza - geri, morote - shotei.
 11. Jiyu - kumite: 12 x 2 min.
 12. Test kondycyjny:
  70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
  40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach .
  30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.
  50 skłonów w przód z leżenia na plecach.
 13. Test poruszania się w pozycji moro - ashi - dachi stosując techniki z kihon - no - kata.
 • 4 Kyu - zielony pas ( minimum 6 kolejnych miesięcy treningu )
 1. Pozycje: heiko - dachi, kake - dachi.
 2. Pozycje w formie kata: lewa i prawa pozycja początek aktywnej pozycji heiko -dachi. Pozycja zenkutsu - dachi, kokutsu - dachi, sanchin - dachi, neko - ashi - dachi, kiba - dachi, moro - ashi - dachi, kake - dachi i tsuru - ashi - dachi.
 3. Uderzenia i cięcia: 5 wariantów shuto w sanchin - dachi w kombinacji : shuto - sakotsu - uchi, ganmen - uchi, uchi - komi, hizo - uchi i uchi - uchi.
 4. Bloki: 6 bloków w różnych pozycjach. Blok shuto - jodan - kake - uke, shuto - jodan - uke,shuto - chudan - soto - uke , shuto - chudan - uchi - uke, shuto - gedan - barai i shuto - mae - mawashi - uke.
 5. Kopnięcia: yoko - geri - jodan, mawashi - geri - jodan ( chusoku i haisoku ), ushiro - geri - jodan.
 6. Kata: sanchin - no - kata.
 7. Jiyu - ippon - kumite: III Kyokushin - kumite : atak migi zenkutsu - dachi, migi - jodan - oi - tsutki, obrona : hidari - uchi - uke, hidari - tensho, migi - uraken - shomen - uchi, przekrok, hidari - yoko - geri - chudan, migi - tate - tsuki - jodan.
 8. Jiyu - kumite: 15 x 2 min. oceniając : siłę, kondycję, rozciągnięcie, odporność, ducha walki i dyscyplinę.
 9. Test kondycyjny:
  30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.
  70 skłonów w przód z leżenia na plecach.
  10 przeskoków nad partnerem.
  10 przeskoków przez własny pas w przód i w tył.
 • 3 Kyu - zielony pas z brązowym pagonem ( minimum 6 miesięcy treningu )
 1. Pozycja: shiko - dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: 6 uderzeń łokciem w pozycji kiba - dachi w kombinacji : chudan - hiji - ate, chudan - mae - hiji - ate, jodan - mae - hiji - ate, jodan - age - hiji - ate, oroshi - hiji - ate i ushiro -hiji - ate.
 3. Bloki: 8 wariantów shuto w pozycji sanchin - dachi w kombinacji : shuto - jodan - kake - uke, shuto - jodan - uke, shuto - chudan - soto - uke, shuto - chudan - uchi - uke, shuto - mae - gedan - barai, shuto - mae - mawashi - uke, shuto - juji - jodan - uke i shuto - juji -gedan - uke.
 4. Kopnięcia: mae - kakato - geri ( jodan, chudan, gedan ), ago - jodan - geri.
 5. Kata: pinan sono - yon, kihon - kata sono - ni.
 6. Yakusoku - ippon - kumite: atakujący (tori) informuje jaki atak wykona, broniący się (uke) musi przygotować obronę i kontrę z kiai.
 7. Jiyu - ippon - kumite: IV kyokushin - kumite : atak: hidari - zenkutsu - dachi, hidari - seiken - chudan - tsuki, obrona: hidari - soto - uke, cofnięcie nogi wykrocznej , migi - mawashi - geri - chudan, musubi - dachi, hidari - mawashi - geri - chudan, migi - jodan - tsuki.
 8. Jiyu - kumite: 20 x 2 min.
 9. Test kondycyjny:
  50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.
  100 skłonów w przód z leżenia na plecach.
  15 przeskoków nad partnerem.
  15 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
 10. Test poruszania się w różnych pozycjach stosując techniki z kihon - no - kata.
 11. Wiedza na temat Polskiego Związku Karate i Komisji Kyokushin.
  Uwaga : zawodnicy posiadający 3 Kyu oraz ukończone 18 lat mogą startować we zawodach Kyokushin rangi Mistrzostw Polski.
 • 2 Kyu - brązowy pas ( minimum 8 miesięcy treningu )
 1. Uderzenia i cięcia: hiraken tsuki ( jodan, chudan ), hiraken - oroshi - uchi, hiraken - mawashi - uchi, haishu ( jodan, chudan ), age - jodan - tsuki.
 2. Bloki: koken - uke (jodan, chudan, gedan ).
 3. Kopnięcia: tobi - nidan - geri, tobi - gyaku - mae - geri, tobi - oi - mae - geri.
 4. Kata: pinan sono - go, geksai - dai.
 5. Renraku: lewa pozycja renraku.Rozpoczęcie poprzez hidari - gedan - barai następnie seiken - ago - uchi, seiken - gyaku - tsuki, mae - geri, mawashi - geri, hidari - gedan - barai i gyaku - tsuki.
 6. Jiyu - ippon - kumite : V kyokushin - kumite: atak migi - zenkutsu - dachi, migi - jodan - tsuki, obrona : hidari - uchi - uke, lewą dłonią tensho od góry, prawą chwyt od dołu , lewą stopę przesunąć do prawej, migi - kansetsu - geri na nogę wykroczną ( partner klęka odwracając się tyłem ) , obrót i hidari - ushiro - geri.
 7. Jiyu - kumite: 25 x 2 min.
 8. Test kondycyjny:
  60 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.
  20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach.
  100 skłonów w przód zleżenia na plecach ze skrętami do kolan.
  20 przeskoków nad partnerem.
  20 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
 9. Ukemi - waza: pada w bok raz na prawo raz na lewo. Karate - ne - waza.
 10. Znajomość przepisów Walki Sportowej Kyokushin.
 • 1 Kyu - brązowy pas z czarnym pagonem ( minimum 12 kolejnych miesięcy )
 1. Uderzenia i cięcia: ryuto - ken - tsuki ( jodan, chudan ), naka - yubi - ippon - ken ( jodan, chudan ), oya - yubi - ken ( jodan, chudan ), atama - tsuki ( mae, yoko, ushiro ).
 2. Bloki: kake - uke - jodan, haito - uchi - uke.
 3. Kopnięcia: jodan - uchi - haisoku - geri, oroshi - uchi - kakato - geri, oroshi - soto - kakato - geri, tobi - yoko - geri.
 4. Kata: yantsu, tsuki - no - kata.
 5. Renraku: lewa pozycja renraku. a - poruszanie się atakując : oi - tsuki, gyaku - tsuki, oi - tsuki i shita - tsuki. b - poruszanie się atakując : oi - mawashi i geri, oi - tsuki, gyaku - tsuki, gyaku - mawashi - geri i gedan - barai.
 6. Tachi - waza ( rzuty ): o - soto - gari, o - uchi - gari, de - ashi - barai, o - goshi i seoi - nage.
 7. Jiyu - ippon - kumite: VI kyokushin - kumite : atak: migi - yoko - geri i staje w sanchin - dachi 45 stopni, obrona: migi - gedan - barai, cofnięcie lewej stopy, hidari - kin - geri , migi - tate - tsuki - jodan.
 8. Jiyu - kumite: 30 x 2 min.
 9. Tameshiwari: seiken - tsuki, shuto - sakotsu - uchi i keri.
 10. Test kondycyjny:
  70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.
  20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.
  100 skłonów w przód z podwójnym skrętem leżąc na plecach.
  25 przeskoków nad partnerem.
  30 przeskoków z pasem trzymanym oburącz.
 11. Dobra znajomość słownictwa japońskiego stosowanego w kyokushin.